Måndag är det gott om bär, det har mognat på bra sen senast. Vi öppnar självplocket 0900 och plockar hela dagen.