Säsomngen sista plockning blir imorgon med start 10:00 ingen tidsbokning behövs men det är glesare med bär än under högsässong,

Mobilnätet i Rödupp ligger tyvärr delvis nere så det är svårt att nå oss eller att använda swish, men kort och kontant funkar bättre.